?

Log in

kahechan
04 December 2011 @ 04:36 pm
(Click here to read more)Collapse )
Tags:
 
 
Current Mood: calmcalm
 
 
 
kahechan
20 August 2010 @ 06:12 am
Warning: Nghiêm cấm những thành phần yếu tim và hay tự kỷ như mình :)...Ai đọc thêm buồn ráng chịu, mình không biết đâu nhé :))
Lần đầu viết gen fic, trong một tâm trạng khá là bất ổn, mong mn rộng lòng tha thứ. Cũng chả biết nói gì đâu, vì cái này không biết có gọi nổi là fic không nữa :)


Ngày xưa...Rạn vỡ...Hối tiếc...Collapse )
 
 
Current Mood: calmcalm